گرامیداشت روز فیزیوتراپی در سازمان بهزیستی کل کشور

گرامیداشت روز فیزیوتراپی و تقدیر و تشکر از فیزیوتراپیستهای سازمان بهزیستی استان تهران با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور و رئیس انجمن فیزیوتراپی و عضو هیأت مدیره انجمن در محل سازمان بهزیستی کل کشور برگزار شد.

۱۳۹۷/۰۵/۰۵
iran-pta.ir
نام شرکت: