اعلام اسامی کاندیداهای انتخابات انجمن فیزیوتراپی ایران

قابل توجه اعضای فعال انجمن فیزیوتراپی ایران،

ضمن تشکر از همکارانی که برای کاندیداتوری انتخابات انجمن ثبت نام کرده اند، بر اساس تصمیم کمیته برگزاری انتخابات و آیین نامه مربوطه اسامی آنها جهت اطلاع اعضاء محترم اعلام می گردد. لازم به ذکر است تأیید نهایی کاندیداهای هیأت مدیره و بازرس از سوی کمیسیون انجمنهای علوم پزشکی بیست روز قبل از زمان برگزاری انتخابات در نیمه اول بهمن ماه به اطلاع اعضاء خواهد رسید. بدیهی است کاندیداهای محترم بعد از تأیید کمیسیون انجمنها مجاز به تبلیغات خواهند بود.

"روابط عمومی انجمن فیزیوتراپی ایران"

لیست کاندیداها
۱۳۹۷/۰۹/۱۱
iran-pta.ir
نام شرکت: