اطلاعیه مهم ثبت نام در سایت انتخابات

« اطلاعیه مهم »
به اطلاع کلیه اعضای پیوسته انجمن فیزیوتراپی ایران میرساند که برای شرکت در انتخابات هیات مدیره و بازرس میبایست حداکثر تا پایان روز یکشنبه ۹۷/۱۲/۱۲ به سامانه جامع انجمنهای علمی پزشکی ایران به آدرس:
www.ima-net.ir
مراجعه و ثبت نام فرمایند. بدیهی است که پس از تایید ثبت نام اعضا در صورت پرداخت حق عضویت امسال، اعضای پیوسته انجمن در تاریخ ۱۵-۱۴ اسفندماه جاری مجاز به شرکت در انتخابات میباشند.
« روابط عمومی انجمن فیزیوتراپی ایران »


۱۳۹۷/۱۲/۰۶
iran-pta.ir
نام شرکت: