استاندارد ارزیابی و برنامه ریزی ابلاغ شد

همزمان با دوم مردادماه روز ملی فیزیوتراپی استاندارد ارزیابی و برنامه ریزی فیزیوتراپی توسط وزارت بهداشت ابلاغ شد.
استاندارد ارزیابی
۱۳۹۹/۰۵/۰۳
iran-pta.ir
نام شرکت: