اختصاص واکسن آنفلوانزا برای فیزیوتراپیستها

پيرو مكاتبه انجمن فيزيوتراپي ايران و پيگيريهاي نماينده ما در شوراي عالي نظام پزشكي، سهميه واكسن آنفلوآنزا به فيزيوتراپيستها هم تعلق گرفت. همكاران ارجمند مي توانند با مراجعه به درگاه oxida.ir و ثبت نام، واكسن آنفلوانزا دريافت كنند.
روابط عمومي انجمن فيزيوتراپي ايران
۱۳۹۹/۰۸/۳۰
iran-pta.ir
نام شرکت: