تمدید اعتبار پروانه فعالیت موسسات پزشکی تا پایان سال ۱۳۹۹

به دلیل شیوع بیماری کرونا و به دستور معاونت درمان وزارت بهداشت، اعتبار پروانه فعالیت مؤسسات پزشکی تا پایان امسال تمدید شد.
۱۳۹۹/۰۹/۰۱
iran-pta.ir
نام شرکت: