مصوبه شورایعالی نظام پزشکی در خصوص اخذ هزینه اقلام بهداشتی در مراکز خصوصی

به اطلاع کلیه همکاران فیزیوتراپیست می رساند، پیرو مصوبه شورایعالی سازمان نظام پزشکی به تاريخ ١٣٩٩/٨/١، دریافت مبلغ ١٢٧٠٠٠ ریال در هر جلسه فیزیوتراپی بابت هزینه اقلام حفاظتی در مراکز خصوصی مجاز می باشد.
"کمیته فنی انجمن فیزیوتراپی ایران "
۱۳۹۹/۰۹/۰۱
iran-pta.ir
نام شرکت: