وبينارهاي آموزشي آذر ماه ۱۳۹۹

انجمن فيزيوتراپي ايران با افتخار تقديم ميكند:
وبينارهاي آموزشي آذر ماه ۱۳۹۹ با حضور اساتيد شاخص تمرين درماني، ارتوپدی، اسپورت، منوال تراپی، غربالگری، قلبی، تنفسی، اطفال، رادیولوژی، طب سنتی
با ارائه سرتيفكت رسمي انجمن فيزيوتراپي ايران
٢٠٪؜ تخفيف ويژه اعضاي انجمن فيزيوتراپي ايران
وب سايت ثبت نام : https://www.ptamembers.ir
#انجمن_فيزيوتراپي_ايران
@iranphysicaltherapy
۱۳۹۹/۰۹/۰۱
iran-pta.ir
نام شرکت: