جلسه با رئیس جدید فدراسیون پزشکی ورزشی

پنجشنبه اول بهمن ٩٩ جلسه اي با حضور رييس انجمن فيزيوتراپي ايران به همراه تعدادي از اعضاء هيأت مديره و رييس جديد فدراسيون پزشكي ورزشي دكتر غلامرضا نوروزي برگزار شد. در اين جلسه كه نايب رئيس، دبير، مسؤول كميته حقوقي انجمن و دكتر عليرضا شهاب عضو كميته پزشكي فدراسيون فوتبال و فيزيوتراپيست تيم ملي هم حضور داشتند انتخاب دكتر نوروزي و كسب اين سمت را تبريك گفتند و خواستار همكاري بيشتر فدراسيون پزشكي ورزشي و انجمن فيزيوتراپي ايران شدند. تبيين جايگاه فيزيوتراپيستها و ساماندهي گروه پزشكي تيمهاي ورزشي، ساماندهي آموزش ماسورها و تنظيم و امضاء تفاهم نامه همکاری متقابل از موارد مورد بحث در اين جلسه بود. "روابط عمومي انجمن فيزيوتراپي ايران"
۱۳۹۹/۱۱/۲۴
iran-pta.ir
نام شرکت: