وبينارهای آموزشی اردیبهشت ۱۴۰۰

انجمن فيزيوتراپی ايران با افتخار تقديم ميكند:

وبينارهای آموزشی اردیبهشت ۱۴۰۰

با حضور اساتيد شاخص تمرين درماني، قلبی عروقی، تنفسی، نورولوژی، ارزیابی، سالمندی، اطفال، ارتوپدی، اسپورت، آناتومی بالینی، توانبخشی رباتیک

با ارائه سرتيفكت رسمی انجمن فيزيوتراپی ايران

٢٠٪؜ تخفيف ويژه اعضای انجمن فيزيوتراپی ايران

وب سايت ثبت نام :
‏www.ptamembers.ir


۱۳۷۵/۰۱/۳۰
iran-pta.ir
نام شرکت: