آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق  العاده ( نوبت اول ) موسسه انجمن علمی فیزیوتراپی ایران به شماره ثبت ٢١٥٧٢ و شناسه ملی  ١٠١٠٣٤٣٠٣٩٤ 

به اطلاع کلیه اعضای پیوسته موسسه انجمن علمی فیزیوتراپی ایران می رساند مجمع عمومی فوق العاده این انجمن در روز سه شنبه مورخ  ١٤٠١/٦/١٥ از ساعت ١٣  الي ١٥ درمحل تهران، صادقیه، خیابان سازمان آب، بعد از گلنازدهم، ساختمان عرشیا، پلاک ٣١٢، طبقه ٣ ، واحد ٩ برگزار می شود. از کلیه اعضای محترم انجمن درخواست می گردد تا در جلسه فوق الذکر حضور بهم رسانند.
صورتجلسه : اصلاح برخی موارد اساسنامه
١- تصويب برگزاري انتخابات هيأت مديره انجمن فيزيوتراپي ايران هر ٤ سال يك بار و افزايش دوره فعاليت هيأت مديره انجمن از ٣ سال به ٤ سال بر اساس نظر كميسيون انجمنهاي علمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ( اصلاح ماده ١٤ اساسنامه)
٢- تصويب عدم حضور دبير و بازرس اصلي انجمن در كميته برگزاري انتخابات الكترونيك در صورت كانديداتوري آنها در انتخابات بر اساس نظر كميسيون انجمنهاي علمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ( اصلاح ماده ١٦ اساسنامه)
٣- تصويب برگزاري انتخابات بازرس اصلي انجمن هر ٤ سال يك بار به جاي هر ٣ سال يك بار همزمان با انتخابات هيأت مديره بر اساس نظر كميسيون انجمنهاي علمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي(اصلاح ماده ١٨ اساسنامه)

"هیات مدیره انجمن فیزیوتراپی ایران"
۱۴۰۱/۰۵/۱۵
iran-pta.ir
نام شرکت: