مدرس فاقد صلاحیت به مراجع قضایی معرفی شد

⚫️ با تسلیت تاسوعا و عاشورای سید و سالار شهیدان به استحضار همکاران فیزیوتراپیست میرساند که در پي برگزاري كارگاههاي آموزشي فاقد امتیاز آموزشی و بدون مجوز قانوني با عناوینی همچون الكترواكوپانكچر، تحريكات الكتريكي عملکردی (FES) و توانبخشي كف لگن در مراكز غیرمجاز آموزشي توسط فردي با تحصيلات غير مرتبط و فاقد صلاحيت بالینی و علمی، با پيگيري هیات مدیره انجمن فیزیوتراپی ایران، كميته حقوقي انجمن و مساعدت دكتر شكوهي مشاور توانبخشي رئيس كل، معاونت فني و نظارت و معاونت انتظامي سازمان نظام پزشكي كل كشور و نظام پزشكي تهران بزرگ و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، فرد متخلف مورد نظر به مراجع قضايي و انتظامی معرفی شد. 
با سپاس از حساسيت علمی و غیرت حرفه ای جامعه بزرگ فيزيوتراپي کشور به اطلاع مي رساند، انجمن فيزيوتراپي ايران بعنوان نماد پويايي علمي و نهاد اقتدار حرفه اي فيزيوتراپي نسبت به صيانت از مرزهاي علمی و حرفه ای رشته پرافتخار فیزیوتراپی حساس بوده و به صورت مستمر و مؤثر تا استقرار كامل ضوابط آموزشي وزارت بهداشت و رعايت مرزبندي هاي علمی بين رشته اي، به اقدامات و پيگيري هاي اداري، حقوقي و قضايي خود ادامه خواهد داد. 
در پایان لازم به ذکر است که شركت در چنين كارگاههاي تجاري كه فاقد مجوز آموزشي و امتياز بازآموزي از سامانه آموزش مداوم میباشند، به هيچ وجه مجوزي براي دخالت در حيطه هاي درماني غير مرتبط برای رشته های دیگر نخواهد بود و عواقب سنگيني را نیز براي مداخله کنندگان غیرمجاز به دنبال خواهد داشت.

« کمیته حقوقی انجمن فیزیوتراپی ایران »
۱۴۰۱/۰۵/۲۰
iran-pta.ir
نام شرکت: