فراخوان دریافت مقاله کنگره سبک زندگی سالم

سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران از پژوهشگران، دانشجویان و‌محققان ارجمند دعوت می نماید تا مقالات علمی خود را به این کنگره ارسال نمایند.
مهلت ارسال مقاله: ۲۰ شهریور ماه
📍محورهای اصلی
▪️تغدیه سالم
▪️افزایش فعالیت بدنی
▪️برقراری و تداوم روابط اجتماعی
▪️مدیریت استرس
▪️بهبود خواب
▪️دوری از دخانیات و الکل
زمان: ۲۷ لغایت ۲۹ مهرماه
مکان: دانشگاه علوم پزشکی تهران
وب سایت: hlsc.ir
تلفن دبیرخانه: ۰۹۰۵۴۶۴۲۳۲۲ و ۰۲۱۶۶۴۶۴۳۶۵
۱۴۰۱/۰۶/۰۷
iran-pta.ir
نام شرکت: