اولین كنگره پزشكي مبتني بر سبك زندگي

اولین كنگره پزشكي مبتني بر سبك زندگي

۱۰ و ۱۱ اسفند ماه

بلوار کشاورز، نبش قدس، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران

*داراي ۱۰ امتياز بازآموزي*

شناسه برنامه: *۱۸۹۳۶۵*

اطلاعات بیشتر:
*02166462915*
۱۴۰۱/۱۲/۰۹
iran-pta.ir
نام شرکت: