منبع:Website managerParsianmehr Software Developmentiran-pta.ir5/21/2019 11:04:37 AMfaافزایش بیماری های اسکلتی عضلانی در کشور و سالانه ۱۶۰هزار سکته مغزی1398/02/13http://iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/491/افزایش بیماری های اسکلتی عضلانی در کشور و سالانه ۱۶۰هزار سکته مغزی1398/02/13پیام دبیر علمی کنگره سی ام1398/01/10http://iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/490/پیام دبیر علمی کنگره سی ام1398/01/10تأیید مدرک دکترای حرفه ای فیزیوتراپی دانشگاه ایسرا1397/12/27http://iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/489/تأیید مدرک دکترای حرفه ای فیزیوتراپی دانشگاه ایسرا1397/12/27درگاه ثبت نام سی امین کنگره سالیانه فیزیوتراپی آغاز به کار کرد1397/12/27http://iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/488/درگاه ثبت نام سی امین کنگره سالیانه فیزیوتراپی آغاز به کار کرد1397/12/27اطلاعیه مهم ثبت نام در سایت انتخابات 1397/12/27http://iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/487/اطلاعیه مهم ثبت نام در سایت انتخابات 1397/12/27برنامه شاخه قلب و ریه انجمن فیزیوتراپی در هفتمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران1397/11/21http://iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/485/برنامه شاخه قلب و ریه انجمن فیزیوتراپی در هفتمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران1397/11/21انتخاب دبیران علمی و اجرایی سومین کنگره بین المللی و سی امین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران1397/11/21http://iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/483/انتخاب دبیران علمی و اجرایی سومین کنگره بین المللی و سی امین کنگره سالیانه انجمن فیزیوتراپی ایران1397/11/21متاسفانه در طرح تحول سلامت، نقش توانبخشی دیده نشده است1397/10/08http://iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/482/متاسفانه در طرح تحول سلامت، نقش توانبخشی دیده نشده است1397/10/08نوزدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات پنجم و ششم دیماه1397/10/04http://iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/481/نوزدهمین سمینار فیزیوتراپی تخصصی ستون فقرات پنجم و ششم دیماه1397/10/04اعلام اسامی کاندیداهای انتخابات انجمن فیزیوتراپی ایران1397/09/11http://iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/480/اعلام اسامی کاندیداهای انتخابات انجمن فیزیوتراپی ایران1397/09/11اطلاعیه شماره ٤ شاخه قلب و ریه انجمن فیزیوتراپی ایران1397/09/08http://iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/479/اطلاعیه شماره ٤ شاخه قلب و ریه انجمن فیزیوتراپی ایران1397/09/08اطلاعیه شماره دو شاخه قلب و ریه انجمن فیزیوتراپی ایران1397/08/19http://iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/478/اطلاعیه شماره دو شاخه قلب و ریه انجمن فیزیوتراپی ایران1397/08/19اطلاعیه شماره یک شاخه قلب و ریه انجمن فیزیوتراپی ایران1397/08/02http://iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/477/اطلاعیه شماره یک شاخه قلب و ریه انجمن فیزیوتراپی ایران1397/08/02دومین کنگره بین المللی نورویورولوژی1397/08/02http://iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/476/دومین کنگره بین المللی نورویورولوژی1397/08/02دومین همایش ملی سالمندی دکتر حکیم زاده با محوریت بازتوانی و تروما1397/05/22http://iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/475/دومین همایش ملی سالمندی دکتر حکیم زاده با محوریت بازتوانی و تروما1397/05/22اطلاعیه شماره یک کمیته برگزاری انتخابات انجمن فیزیوتراپی ایران1397/05/19http://iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/474/اطلاعیه شماره یک کمیته برگزاری انتخابات انجمن فیزیوتراپی ایران1397/05/19موارد اصلاح اساسنامه انجمن در مجمع عمومی1397/05/10http://iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/473/موارد اصلاح اساسنامه انجمن در مجمع عمومی1397/05/10کنفرانس فیزیوتراپی در هموفیلی در روز فیزیوتراپی1397/05/06http://iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/472/کنفرانس فیزیوتراپی در هموفیلی در روز فیزیوتراپی1397/05/06گرامیداشت روز فیزیوتراپی در سازمان بهزیستی کل کشور1397/05/05http://iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/471/گرامیداشت روز فیزیوتراپی در سازمان بهزیستی کل کشور1397/05/05انتقاد از اجرایی نشدن طرح دکترای حرفه ای فیزیوتراپی1397/05/05http://iran-pta.ir/fa/News/item/اخبار/470/انتقاد از اجرایی نشدن طرح دکترای حرفه ای فیزیوتراپی1397/05/05