Close
توجه

به سایت انجمن فیزیوتراپی ایران خوش آمدید...

امروز پنجشنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۷     | ساعت ۱۶:۲۱
flag
ویژه ها
اخبار
اطلاعیه ها
گزارشات
مهلت ثبت نام در بیست و نهمین کنگره سالیانه و دومین کنگره بین المللی فیزیوتراپی ایران
مهلت ثبت نام در بیست و نهمین کنگره سالیانه و دومین کنگره بین المللی فیزیوتراپی ایران با مبلغ پایه تا پایان فروردین ماه می باشد. جهت ثبت نام از طریق لینک ثبت نام در سایت انجمن و درگاه conf.iran-pta.ir/29th اقدام فرمایید. "روابط عمومی انجمن فیزیوتراپی ایران"
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۱/۲۲
آیین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی اصلاح می شود
به گزارش ایرنا از روابط عمومی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، محمد کمالی افزود: بر اساس ماموریتی که از سوی وزیر بهداشت برای اصلاح آیین نامه تاسیس مراکز توانبخشی به بنده محول شد، جلسات منظمی با حضور نمایندگان انجمن های علمی رشته های توانبخشی برگزار شد و با مشورت نمایندگان این انجمن ها و با در نظر گرفتن جمیعی نظرات، اصلاح آیین نامه تأسیس مراکز توانبخشی آغاز شده است. وی افزود: اقدامات لازم برای اصلاح موادی از آیین نامه تاسیس مراکز جامع توانخشی که محل مناقشه بود، در حال انجام است و به زودی اصلاحات لازم اعمال می شود.
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۱/۲۲
آشنایی با فیزیوتراپی به سلامت زندگی کمک می کند
دبیر اجرایی بیست و نهمین کنگره سالانه فیزیوتراپی ایران و دومین کنگره بین الملی انجمن فیزیوتراپی ایران، بر لزوم پیشگیری از درمان های بی‌مورد، از طریق آشنایی با فیزیوتراپی تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم انتظاری در آستانه برگزاری بیست و نهمین کنگره سالانه فیزیوتراپی ایران و دومین کنگره انجمن فیزیوتراپی ایران، گفت: محورهای کنگره امسال شامل اخلاق حرفه‌ای، فیزیوتراپی و سلامت، فیزیوتراپی در بیماری‌های لگن، فیزیوتراپی در بیماری‌های نورولوژیک و اعصاب و کاربرد الکتروتراپی، دیسپلنکشن های عصبی و عضلانی در فیزیوتراپی است که جدیدترین مباحث در این حوزه‌ها مورد بررسی و گفتگو قرار خواهد گرفت.
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۱/۲۱
مهلت ثبت نام در بیست و نهمین کنگره سالیانه و دومین کنگره بین المللی فیزیوتراپی ایران
مهلت ثبت نام در بیست و نهمین کنگره سالیانه و دومین کنگره بین المللی فیزیوتراپی ایران با مبلغ پایه تا پایان فروردین ماه می باشد. جهت ثبت نام از طریق لینک ثبت نام در سایت انجمن و درگاه conf.iran-pta.ir/29th اقدام فرمایید. "روابط عمومی انجمن فیزیوتراپی ایران"
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۱/۲۲
آیین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی اصلاح می شود
به گزارش ایرنا از روابط عمومی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، محمد کمالی افزود: بر اساس ماموریتی که از سوی وزیر بهداشت برای اصلاح آیین نامه تاسیس مراکز توانبخشی به بنده محول شد، جلسات منظمی با حضور نمایندگان انجمن های علمی رشته های توانبخشی برگزار شد و با مشورت نمایندگان این انجمن ها و با در نظر گرفتن جمیعی نظرات، اصلاح آیین نامه تأسیس مراکز توانبخشی آغاز شده است. وی افزود: اقدامات لازم برای اصلاح موادی از آیین نامه تاسیس مراکز جامع توانخشی که محل مناقشه بود، در حال انجام است و به زودی اصلاحات لازم اعمال می شود.
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۱/۲۲
آشنایی با فیزیوتراپی به سلامت زندگی کمک می کند
دبیر اجرایی بیست و نهمین کنگره سالانه فیزیوتراپی ایران و دومین کنگره بین الملی انجمن فیزیوتراپی ایران، بر لزوم پیشگیری از درمان های بی‌مورد، از طریق آشنایی با فیزیوتراپی تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم انتظاری در آستانه برگزاری بیست و نهمین کنگره سالانه فیزیوتراپی ایران و دومین کنگره انجمن فیزیوتراپی ایران، گفت: محورهای کنگره امسال شامل اخلاق حرفه‌ای، فیزیوتراپی و سلامت، فیزیوتراپی در بیماری‌های لگن، فیزیوتراپی در بیماری‌های نورولوژیک و اعصاب و کاربرد الکتروتراپی، دیسپلنکشن های عصبی و عضلانی در فیزیوتراپی است که جدیدترین مباحث در این حوزه‌ها مورد بررسی و گفتگو قرار خواهد گرفت.
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۱/۲۱
مهلت ثبت نام در بیست و نهمین کنگره سالیانه و دومین کنگره بین المللی فیزیوتراپی ایران
مهلت ثبت نام در بیست و نهمین کنگره سالیانه و دومین کنگره بین المللی فیزیوتراپی ایران با مبلغ پایه تا پایان فروردین ماه می باشد. جهت ثبت نام از طریق لینک ثبت نام در سایت انجمن و درگاه conf.iran-pta.ir/29th اقدام فرمایید. "روابط عمومی انجمن فیزیوتراپی ایران"
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۱/۲۲
آیین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی اصلاح می شود
به گزارش ایرنا از روابط عمومی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، محمد کمالی افزود: بر اساس ماموریتی که از سوی وزیر بهداشت برای اصلاح آیین نامه تاسیس مراکز توانبخشی به بنده محول شد، جلسات منظمی با حضور نمایندگان انجمن های علمی رشته های توانبخشی برگزار شد و با مشورت نمایندگان این انجمن ها و با در نظر گرفتن جمیعی نظرات، اصلاح آیین نامه تأسیس مراکز توانبخشی آغاز شده است. وی افزود: اقدامات لازم برای اصلاح موادی از آیین نامه تاسیس مراکز جامع توانخشی که محل مناقشه بود، در حال انجام است و به زودی اصلاحات لازم اعمال می شود.
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۱/۲۲
آشنایی با فیزیوتراپی به سلامت زندگی کمک می کند
دبیر اجرایی بیست و نهمین کنگره سالانه فیزیوتراپی ایران و دومین کنگره بین الملی انجمن فیزیوتراپی ایران، بر لزوم پیشگیری از درمان های بی‌مورد، از طریق آشنایی با فیزیوتراپی تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم انتظاری در آستانه برگزاری بیست و نهمین کنگره سالانه فیزیوتراپی ایران و دومین کنگره انجمن فیزیوتراپی ایران، گفت: محورهای کنگره امسال شامل اخلاق حرفه‌ای، فیزیوتراپی و سلامت، فیزیوتراپی در بیماری‌های لگن، فیزیوتراپی در بیماری‌های نورولوژیک و اعصاب و کاربرد الکتروتراپی، دیسپلنکشن های عصبی و عضلانی در فیزیوتراپی است که جدیدترین مباحث در این حوزه‌ها مورد بررسی و گفتگو قرار خواهد گرفت.
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۱/۲۱
مهلت ثبت نام در بیست و نهمین کنگره سالیانه و دومین کنگره بین المللی فیزیوتراپی ایران
مهلت ثبت نام در بیست و نهمین کنگره سالیانه و دومین کنگره بین المللی فیزیوتراپی ایران با مبلغ پایه تا پایان فروردین ماه می باشد. جهت ثبت نام از طریق لینک ثبت نام در سایت انجمن و درگاه conf.iran-pta.ir/29th اقدام فرمایید. "روابط عمومی انجمن فیزیوتراپی ایران"
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۱/۲۲
آیین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی اصلاح می شود
به گزارش ایرنا از روابط عمومی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، محمد کمالی افزود: بر اساس ماموریتی که از سوی وزیر بهداشت برای اصلاح آیین نامه تاسیس مراکز توانبخشی به بنده محول شد، جلسات منظمی با حضور نمایندگان انجمن های علمی رشته های توانبخشی برگزار شد و با مشورت نمایندگان این انجمن ها و با در نظر گرفتن جمیعی نظرات، اصلاح آیین نامه تأسیس مراکز توانبخشی آغاز شده است. وی افزود: اقدامات لازم برای اصلاح موادی از آیین نامه تاسیس مراکز جامع توانخشی که محل مناقشه بود، در حال انجام است و به زودی اصلاحات لازم اعمال می شود.
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۱/۲۲
آشنایی با فیزیوتراپی به سلامت زندگی کمک می کند
دبیر اجرایی بیست و نهمین کنگره سالانه فیزیوتراپی ایران و دومین کنگره بین الملی انجمن فیزیوتراپی ایران، بر لزوم پیشگیری از درمان های بی‌مورد، از طریق آشنایی با فیزیوتراپی تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم انتظاری در آستانه برگزاری بیست و نهمین کنگره سالانه فیزیوتراپی ایران و دومین کنگره انجمن فیزیوتراپی ایران، گفت: محورهای کنگره امسال شامل اخلاق حرفه‌ای، فیزیوتراپی و سلامت، فیزیوتراپی در بیماری‌های لگن، فیزیوتراپی در بیماری‌های نورولوژیک و اعصاب و کاربرد الکتروتراپی، دیسپلنکشن های عصبی و عضلانی در فیزیوتراپی است که جدیدترین مباحث در این حوزه‌ها مورد بررسی و گفتگو قرار خواهد گرفت.
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۱/۲۱
خبرهای تصویری
ویدیو ها
گالری تصاویر

اخبار داخلی
 • مهلت ثبت نام در بیست و نهمین کنگره سالیانه و دومین کنگره بین المللی فیزیوتراپی ایران
  مهلت ثبت نام در بیست و نهمین کنگره سالیانه و دومین کنگره بین المللی فیزیوتراپی ایران با مبلغ پایه تا پایان فروردین ماه می باشد. جهت ثبت نام از طریق لینک ثبت نام در سایت انجمن و درگاه conf.iran-pta.ir/29th اقدام فرمایید. "روابط عمومی انجمن فیزیوتراپی ایران"
  تاریخ : ۱۳۹۷/۰۱/۲۲
 • آیین نامه تاسیس مراکز جامع توانبخشی اصلاح می شود
  به گزارش ایرنا از روابط عمومی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، محمد کمالی افزود: بر اساس ماموریتی که از سوی وزیر بهداشت برای اصلاح آیین نامه تاسیس مراکز توانبخشی به بنده محول شد، جلسات منظمی با حضور نمایندگان انجمن های علمی رشته های توانبخشی برگزار شد و با مشورت نمایندگان این انجمن ها و با در نظر گرفتن جمیعی نظرات، اصلاح آیین نامه تأسیس مراکز توانبخشی آغاز شده است. وی افزود: اقدامات لازم برای اصلاح موادی از آیین نامه تاسیس مراکز جامع توانخشی که محل مناقشه بود، در حال انجام است و به زودی اصلاحات لازم اعمال می شود.
  تاریخ : ۱۳۹۷/۰۱/۲۲
 • آشنایی با فیزیوتراپی به سلامت زندگی کمک می کند
  دبیر اجرایی بیست و نهمین کنگره سالانه فیزیوتراپی ایران و دومین کنگره بین الملی انجمن فیزیوتراپی ایران، بر لزوم پیشگیری از درمان های بی‌مورد، از طریق آشنایی با فیزیوتراپی تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم انتظاری در آستانه برگزاری بیست و نهمین کنگره سالانه فیزیوتراپی ایران و دومین کنگره انجمن فیزیوتراپی ایران، گفت: محورهای کنگره امسال شامل اخلاق حرفه‌ای، فیزیوتراپی و سلامت، فیزیوتراپی در بیماری‌های لگن، فیزیوتراپی در بیماری‌های نورولوژیک و اعصاب و کاربرد الکتروتراپی، دیسپلنکشن های عصبی و عضلانی در فیزیوتراپی است که جدیدترین مباحث در این حوزه‌ها مورد بررسی و گفتگو قرار خواهد گرفت.
  تاریخ : ۱۳۹۷/۰۱/۲۱
 • برنامه دهمين كنگره شاخه قلب و ريه انجمن فيزيوتراپى ايران
  برنامه دهمين كنگره شاخه قلب و ريه انجمن فيزيوتراپى ايران در ششمين كنگره بين المللى مشترك قلب و عروق ايران ، بيمارستان قلب شهيد رجايى ٨ تا ١١ اسفند ١٣٩٦ "اطلاعیه شماره 8 شاخه قلب و ریه انجمن فیزیوتراپی ایران" "دعوتنامه همگانی" اعضای محترم شاخه قلب و ریه انجمن فیزیوتراپی ایران ، اساتید محترم ، همکاران و دانشجویان گرامی چنانچه مستحضر می باشید شاخه قلب و ریه انجمن فیزیوتراپی در سیزدهمین سال فعالیتهای خود " دهمین کنگره تخصصی فیزیوتراپی و بازتوانی قلبی" را در " ششمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران " برگزار می نماید. این کنگره دارای امتیاز آموزش مداوم بوده و از 8 الی 11 اسفند ماه 1396 در تهران ، مرکز کنفرانس بیمارستان قلب شهید رجایی برگزار می گردد. لذا از کلیه اساتید، دانشجویان، همکاران و علاقمندان به این شاخه تخصصی فیزیوتراپی دعوت بعمل می آید تا با حضور در این کنگره علاوه بر افزودن غنای علمی آن، با مهمترین اصول حفظ و مراقبت از قلب و نیز به روزترین دانش درمان فیزیوتراپی بیماران قلبی آشنا گردند. مراسم افتتاحیه 96 با حضور آقای /21/ دهمین کنگره شاخه قلب و ریه ، از ساعت 03:8 صبح روز چهارشنبه 9 دکتراحمد امین رئیس انجمن نارسایی قلب ایران و دبیرعلمی کنگره ششم، آقای دکتر محسنی بند پی ریاست انجمن فیزیوتراپی ایران، آقای دکتر صراف زاده دبیر انجمن فیزیوتراپی ایران، جمعی از اساتید محترم فیزیوتراپی ، همکاران و دانشجویان برگزار می شود. در دهمین کنگره تخصصی فیزیوتراپی قلب و ریه، علاوه بر : 2 جلسه آموزشی، : 2 مقاله تخصصی بصورت اورال و پوستر، کارگاه بازتوانی قلبی ریوی، دو پانل تخصصی قلبی و یک پانل بررسی مسائل و مشکلات حرفه ای مراکز بازتوانی قلبی )اقتصادی و اجتماعی( ، ارائه می گردد. امسال نیز چون سالهای گذشته سعی و تلاش هیئت مدیره شاخه قلب و ریه بر این بوده تا بتواند قدمی در جهت بالا بردن سطح علمی همکاران ، بروز رسانی و تبادل اطلاعات، و در نهایت پیشبرد اهداف والا و انسانی ارتقاء سطح سلامت جامعه در کشور عزیزمان ایران بردارد. جهت آگاهی از برنامه های دهمین کنگره شاخه قلب و ریه انجمن فیزیوتراپی ایران در این کنگره ، برنامه کامل آن در اختیار علاقمندان قرار می گیرد. محل برگزاری : ولیعصر، نبش بزرگراه نیایش، بیمارستان قلب شهید رجایی، روبروی سالن اجتماعات همایش، ورودی سالنهای اقماری کنگره، سالن E مسئول شاخه قلب و ریه انجمن فیزیوتراپی فیزیوتراپیست منیر ظفرنژاد
  تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۲۰
 • راه اندازی سامانه جامع فیزیوتراپیستهای کشور
  انجمن فیزیوتراپی ایران در جهت اطلاع رسانی به شهروندان و صیانت از حقوق بیماران و جلوگیری از مداخله افراد فاقد صلاحیت در امر درمان فیزیوتراپی "سامانه جامع فیزیوتراپیستهای کشور" را راه اندازی کرد. از آنجا که در سالهای اخیر شاهد حضور افراد فاقد صلاحیت و در موارد بسیاری فاقد هرگونه تحصیلات با عنوان فیزیوتراپیست در منزل و برخی مؤسسات متخلف، بر بالین بیماران بوده ایم، انجمن فیزیوتراپی ایران در جهت حفظ حقوق بیماران و جلوگیری از به خطر افتادن سلامت شهروندان اقدام به راه اندازی سامانه جامع معرفی فیزیوتراپیستهای عضو این انجمن کرده است. بدین ترتیب از این پس کلیه هموطنانی که نیازمند برخورداری از درمانهای فیزیوتراپی در منزل و یا کلینیکهای سراسر کشور می باشند، می توانند ضمن درخواست ارائه کارت عضویت انجمن از همکاران، صلاحیت حرفه ای فیزیوتراپیست خود را از طریق این سامانه استعلام کنند. هدف از راه اندازی این سامانه در انجمن فیزیوتراپی ایران، جلوگیری از فعالیت افرادی است که از اعتماد و عدم آگاهی کافی مردم در این زمینه سوءاستفاده کرده و بعضا خدمات غیر تخصصی و آسیب زا به بیماران ارائه می دهند.
  تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۲۰
 • تشکر و تقدیر از دبیران علمی و اجرایی پنجمین سمینار تازه های الکتروتراپی
  ✅ در جلسه مورخ ٩٦/١٠/١٤ هيأت مديره انجمن فيزيوتراپي ايران از سركار خانم فيزيوتراپيست دكتر فريده دهقان منشادي، دبير علمي و فيزيوتراپيست ابراهيم انتظاري دبير اجرايي پنجمين سمينار تازه هاي الكتروتراپي تقدير به عمل آمد.
  تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۱۵
 • "هجدمین سمينار فيزيوتراپي تخصصي ستون فقرات"
  ششم و هفتم دی ماه۹۶ با۱۰ امتیاز باز آموزی ثبت نام در لینک زیر www.ircme.ir تهران –اوين –بلوار دانشجو–خيابان كودكيار–دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي کانال تلگرام: telegram.me/sspt18
  تاریخ : ۱۳۹۶/۱۰/۰۲
 • هانیه قطع نخاع نشده است و با فیزیوتراپی به زندگی عادی بازمی‌گردد
  رییس انجمن فیزیوتراپی ایران آخرین وضعیت هانیه، دختری که در زلزله کرمانشاه دچار ضایعه نخاعی شد را تشریح کرد و گفت: هانیه قطع نخاع نشده است و با فیزیوتراپی مناسب به زودی می‌تواند به زندگی عادی خود بازگردد. دکتر محمدعلی محسنی بندپی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به آخرین وضعیت جسمانی "هانیه" دختر کرمانشاهی که در زلزله برای نجات خواهر سه ساله‌اش دچار آسیب و ضایعه نخاعی شد، گفت: خوشبختانه در حال حاضر وضعیت جسمانی هانیه بسیار خوب است
  تاریخ : ۱۳۹۶/۰۹/۲۶
 • "اطلاعیه شماره ٦ شاخه قلب و ریه انجمن فیزیوتراپی ایران"
  آخرین مهلت ارسال مقالات ٣٠ آذر ماه ٩٦ شش روز تا آخرین مهلت ارسال مقالات " ششمین کنگره بین المللی مشترک قلب و عروق ایران “ دارای امتیاز آموزش مداوم ، ٨ الی ١١ اسفند ماه ١٣٩٦، مرکز کنفرانس بیمارستان قلب شهید رجایی جهت ارسال مقالات و ثبت نام در کنگره به وبسایت زیر مراجعه فرمایید. www.2018ijcc.iha.org.ir "روابط عمومي انجمن فيزيوتراپي ايران"
  تاریخ : ۱۳۹۶/۰۹/۲۶
 • توسعه دکترای حرفه ای فیزیوتراپی در کشور اولویت است
  اهواز - ایرنا - دبیر برد فیزیوتراپی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: راه اندازی و توسعه دکترای حرفه ای فیزیوتراپی در کشور از اولویت های این برد است.پروفسور اسماعیل ابراهیمی سه شنبه در حاشیه دومین کنگره ملی علوم حرکت بالینی در سرسرای شهدای دانشگاه علوم پزشکی اهواز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: برای راه اندازی دکترای حرفه ای فیزیوتراپی در کشور برنامه ریزی شده و یک دوره در دانشگاه تهران پذیرش و پذیرفته شدگان دانش آموخته شدند.
  تاریخ : ۱۳۹۶/۰۹/۲۱
تاريخچه فيزيوتراپي ايران
pic انجمن فيزيوتراپي با تاريخچه تأسيس اولين مركز آموزش فيزيوتراپي كشور يا به عبارت ديگر تاريخچه فيزيوتراپي ايران به علت همزماني فعاليت و به علت يكي بودن پيشگامان آن پيوندي ناگسستني دارند. گرچه تاريخچه فيزيوتراپي در جهان با جنگ هم يك پيوند آشكار دارد ولي امروز كه به گذشته نگاه مي كنيم ...
اطلاعات بیشتر
آیین نامه انجمن
pic در اجراي ماده هفت اساسنامه انجمن علمي فيزيوتراپي ايران كه در سطور بعد به اختصار انجمن ناميده مي شود و به منظور ايجاد هماهنگي،.
اطلاعات بیشتر

راه های ارتباط با ما
آدرس: تهران، صادقیه، خیابان سازمان آب، بعد از گلناز دهم، ساختمان عرشیا، پلاک 312، طبقه 3 ، واحد 9
iconمکاتبات فقط با صندوق پستی 191-14515iconتلفن : 44297617- 44297609- 44297608
فکس : 44297588
ایمیل : info@iran-pta.ir , members@iran-pta.ir
 تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به “انجمن فیزیوتراپی ایران” می باشد. 
طراحی سایت از پارسیان مهر