Close
توجه

به سایت انجمن فیزیوتراپی ایران خوش آمدید...

امروز پنجشنبه ۳ تير ۱۴۰۰     | ساعت ۱:۱۵
flag
ویژه ها
اخبار
اطلاعیه ها
گزارشات
فیزیوتراپیست ها به درمان بیماران سرطانی کمک می کنند
سعیده سارلی، در گفتگو با خبرنگار مهر، به بهانه برگزاری وبینار تمرین درمانی و ورزش در بیماران مبتلا به سرطان، اظهار داشت: مهم‌ترین روش مبارزه با سرطان، اصلاح سبک زندگی و سالم زیستن است و ورزش کردن در این میان نقش انکار ناپذیری دارد. وی افزود: فیزیوتراپیست ها با توجه به تخصص ویژه ای که دارند به وسیله تجویز، انجام و آموزش ورزش‌های درمانی خاص، ماساژ، ورزش در آب (آب درمانی)، اقدام به درمان بیمار و کمک به بهبود کیفیت زندگی و سطح سلامتی آنها می‌کنند.
تاریخ : ۱۳۷۵/۰۲/۲۲
تعرفه ارائه خدمات فيزيوتراپي ١٤٠٠
تعرفه ارائه خدمات فیزیوتراپی در مؤسسات خصوصی، دولتی، خیریه، بیمارستانی و در منزل برای سال جاری ابلاغ شد.
تاریخ : ۱۳۷۵/۰۲/۲۲
وبينارهای آموزشی اردیبهشت ۱۴۰۰
انجمن فيزيوتراپی ايران با افتخار تقديم ميكند: وبينارهای آموزشی اردیبهشت ۱۴۰۰ با حضور اساتيد شاخص تمرين درماني، قلبی عروقی، تنفسی، نورولوژی، ارزیابی، سالمندی، اطفال، ارتوپدی، اسپورت، آناتومی بالینی، توانبخشی رباتیک با ارائه سرتيفكت رسمی انجمن فيزيوتراپی ايران ٢٠٪؜ تخفيف ويژه اعضای انجمن فيزيوتراپی ايران وب سايت ثبت نام : ‏www.ptamembers.ir
تاریخ : ۱۳۷۵/۰۱/۳۰
فیزیوتراپیست ها به درمان بیماران سرطانی کمک می کنند
سعیده سارلی، در گفتگو با خبرنگار مهر، به بهانه برگزاری وبینار تمرین درمانی و ورزش در بیماران مبتلا به سرطان، اظهار داشت: مهم‌ترین روش مبارزه با سرطان، اصلاح سبک زندگی و سالم زیستن است و ورزش کردن در این میان نقش انکار ناپذیری دارد. وی افزود: فیزیوتراپیست ها با توجه به تخصص ویژه ای که دارند به وسیله تجویز، انجام و آموزش ورزش‌های درمانی خاص، ماساژ، ورزش در آب (آب درمانی)، اقدام به درمان بیمار و کمک به بهبود کیفیت زندگی و سطح سلامتی آنها می‌کنند.
تاریخ : ۱۳۷۵/۰۲/۲۲
تعرفه ارائه خدمات فيزيوتراپي ١٤٠٠
تعرفه ارائه خدمات فیزیوتراپی در مؤسسات خصوصی، دولتی، خیریه، بیمارستانی و در منزل برای سال جاری ابلاغ شد.
تاریخ : ۱۳۷۵/۰۲/۲۲
وبينارهای آموزشی اردیبهشت ۱۴۰۰
انجمن فيزيوتراپی ايران با افتخار تقديم ميكند: وبينارهای آموزشی اردیبهشت ۱۴۰۰ با حضور اساتيد شاخص تمرين درماني، قلبی عروقی، تنفسی، نورولوژی، ارزیابی، سالمندی، اطفال، ارتوپدی، اسپورت، آناتومی بالینی، توانبخشی رباتیک با ارائه سرتيفكت رسمی انجمن فيزيوتراپی ايران ٢٠٪؜ تخفيف ويژه اعضای انجمن فيزيوتراپی ايران وب سايت ثبت نام : ‏www.ptamembers.ir
تاریخ : ۱۳۷۵/۰۱/۳۰
فیزیوتراپیست ها به درمان بیماران سرطانی کمک می کنند
سعیده سارلی، در گفتگو با خبرنگار مهر، به بهانه برگزاری وبینار تمرین درمانی و ورزش در بیماران مبتلا به سرطان، اظهار داشت: مهم‌ترین روش مبارزه با سرطان، اصلاح سبک زندگی و سالم زیستن است و ورزش کردن در این میان نقش انکار ناپذیری دارد. وی افزود: فیزیوتراپیست ها با توجه به تخصص ویژه ای که دارند به وسیله تجویز، انجام و آموزش ورزش‌های درمانی خاص، ماساژ، ورزش در آب (آب درمانی)، اقدام به درمان بیمار و کمک به بهبود کیفیت زندگی و سطح سلامتی آنها می‌کنند.
تاریخ : ۱۳۷۵/۰۲/۲۲
تعرفه ارائه خدمات فيزيوتراپي ١٤٠٠
تعرفه ارائه خدمات فیزیوتراپی در مؤسسات خصوصی، دولتی، خیریه، بیمارستانی و در منزل برای سال جاری ابلاغ شد.
تاریخ : ۱۳۷۵/۰۲/۲۲
وبينارهای آموزشی اردیبهشت ۱۴۰۰
انجمن فيزيوتراپی ايران با افتخار تقديم ميكند: وبينارهای آموزشی اردیبهشت ۱۴۰۰ با حضور اساتيد شاخص تمرين درماني، قلبی عروقی، تنفسی، نورولوژی، ارزیابی، سالمندی، اطفال، ارتوپدی، اسپورت، آناتومی بالینی، توانبخشی رباتیک با ارائه سرتيفكت رسمی انجمن فيزيوتراپی ايران ٢٠٪؜ تخفيف ويژه اعضای انجمن فيزيوتراپی ايران وب سايت ثبت نام : ‏www.ptamembers.ir
تاریخ : ۱۳۷۵/۰۱/۳۰
فیزیوتراپیست ها به درمان بیماران سرطانی کمک می کنند
سعیده سارلی، در گفتگو با خبرنگار مهر، به بهانه برگزاری وبینار تمرین درمانی و ورزش در بیماران مبتلا به سرطان، اظهار داشت: مهم‌ترین روش مبارزه با سرطان، اصلاح سبک زندگی و سالم زیستن است و ورزش کردن در این میان نقش انکار ناپذیری دارد. وی افزود: فیزیوتراپیست ها با توجه به تخصص ویژه ای که دارند به وسیله تجویز، انجام و آموزش ورزش‌های درمانی خاص، ماساژ، ورزش در آب (آب درمانی)، اقدام به درمان بیمار و کمک به بهبود کیفیت زندگی و سطح سلامتی آنها می‌کنند.
تاریخ : ۱۳۷۵/۰۲/۲۲
تعرفه ارائه خدمات فيزيوتراپي ١٤٠٠
تعرفه ارائه خدمات فیزیوتراپی در مؤسسات خصوصی، دولتی، خیریه، بیمارستانی و در منزل برای سال جاری ابلاغ شد.
تاریخ : ۱۳۷۵/۰۲/۲۲
وبينارهای آموزشی اردیبهشت ۱۴۰۰
انجمن فيزيوتراپی ايران با افتخار تقديم ميكند: وبينارهای آموزشی اردیبهشت ۱۴۰۰ با حضور اساتيد شاخص تمرين درماني، قلبی عروقی، تنفسی، نورولوژی، ارزیابی، سالمندی، اطفال، ارتوپدی، اسپورت، آناتومی بالینی، توانبخشی رباتیک با ارائه سرتيفكت رسمی انجمن فيزيوتراپی ايران ٢٠٪؜ تخفيف ويژه اعضای انجمن فيزيوتراپی ايران وب سايت ثبت نام : ‏www.ptamembers.ir
تاریخ : ۱۳۷۵/۰۱/۳۰
خبرهای تصویری
ویدیو ها
گالری تصاویر

اخبار داخلی
 • فیزیوتراپیست ها به درمان بیماران سرطانی کمک می کنند
  سعیده سارلی، در گفتگو با خبرنگار مهر، به بهانه برگزاری وبینار تمرین درمانی و ورزش در بیماران مبتلا به سرطان، اظهار داشت: مهم‌ترین روش مبارزه با سرطان، اصلاح سبک زندگی و سالم زیستن است و ورزش کردن در این میان نقش انکار ناپذیری دارد. وی افزود: فیزیوتراپیست ها با توجه به تخصص ویژه ای که دارند به وسیله تجویز، انجام و آموزش ورزش‌های درمانی خاص، ماساژ، ورزش در آب (آب درمانی)، اقدام به درمان بیمار و کمک به بهبود کیفیت زندگی و سطح سلامتی آنها می‌کنند.
  تاریخ : ۱۳۷۵/۰۲/۲۲
 • تعرفه ارائه خدمات فيزيوتراپي ١٤٠٠
  تعرفه ارائه خدمات فیزیوتراپی در مؤسسات خصوصی، دولتی، خیریه، بیمارستانی و در منزل برای سال جاری ابلاغ شد.
  تاریخ : ۱۳۷۵/۰۲/۲۲
 • وبينارهای آموزشی اردیبهشت ۱۴۰۰
  انجمن فيزيوتراپی ايران با افتخار تقديم ميكند: وبينارهای آموزشی اردیبهشت ۱۴۰۰ با حضور اساتيد شاخص تمرين درماني، قلبی عروقی، تنفسی، نورولوژی، ارزیابی، سالمندی، اطفال، ارتوپدی، اسپورت، آناتومی بالینی، توانبخشی رباتیک با ارائه سرتيفكت رسمی انجمن فيزيوتراپی ايران ٢٠٪؜ تخفيف ويژه اعضای انجمن فيزيوتراپی ايران وب سايت ثبت نام : ‏www.ptamembers.ir
  تاریخ : ۱۳۷۵/۰۱/۳۰
 • شباهت فیزیوتراپی در جام‌جهانی فوتبال و المپیک
  سه‌شنبه / ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ شایع‌ترین دلیل آسیب‌دیدگی‌ ورزشکاران/ شباهت فیزیوتراپی در جام‌جهانی فوتبال و المپیک آسیب دیدگی بیش از حد در بین ورزشکاران به عنوان شایع ترین دلیل برای حضور در خدمات فیزیوتراپی مشخص شده است و مهمترین عاملی که باید مورد رصد در ارزیابی های پیش از فصل قرار گیرد، سابقه آسیب قبلی است.
  تاریخ : ۱۳۷۵/۰۱/۳۰
 • دستور دبیر شورای عالی بیمه و ابطال مصوبه سازمان بیمه سلامت
  بر اساس دستور دبیر شورای عالی بیمه سلامت کشور مصوبه سازمان بیمه سلامت در مورد اعمال محدوديت جهت ارائه خدمات فيزيوتراپي فاقد وجاهت قانوني بوده و ابطال شد.
  تاریخ : ۱۳۷۵/۰۱/۳۰
 • رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی شهادت شهید مدافع سلامت محمودی نسب را تسلیت گفت
  یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ - ۲۳:۰۲ دکتر غلامرضا نوروزی، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی شهادت عضو خانواده فیزیوتراپی ایران را تسلیت گفت. به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پزشکی ورزشی ایران، در پی شهادت شهید مدافع سلامت فیزیوتراپیست محمد حسین محمودی نسب، دکتر نوروزی در پیامی این ضایعه را به خانواده آن مرحوم مغفور و جامعه فیزیوتراپی ایران تسلیت گفت. در پیام تسلیت دکتر نوروزی آمده است: با کمال تاسف مطلع شدیم یکی دیگر از اعضای خانواده شریف فیزیوتراپی کشورمان در راه مبارزه با پاندمی کرونا به خیل شهدای مدافع سلامت پیوسته است، اینجانب به نمایندگی از خدمتگزاران پزشکی ورزشی کشور، ضمن ابراز همدردی با خانواده آن مرحوم، این مصییت را به بازماندگان ایشان و عزیزان فیزیوتراپیست سراسر کشور تسلیت می گویم. یادآور می شود، شهید محمودی نسب شاغل در درمانگاه ثامن الائمه شیراز بود. https://www.ifsm.ir/news/51442/دکتر-نوروزی-شهادت-شهید-مدافع-سلامت-محمودی-نسب-را-تسلیت-گفت
  تاریخ : ۱۳۷۵/۰۱/۳۰
 • فیزیوتراپیست محمد حسین محمودی نسب هم به خیل شهدای مدافع سلامت کشور پیوست
  « انا لله و انا الیه راجعون » با کمال تاسف و تاثر درگذشت ناباورانه شهید مدافع سلامت جناب آقای فیزیوتراپیست محمد حسین محمودی نسب شاغل در درمانگاه ثامن الائمه شیراز در اثر کرونا را به خانواده ایشان و جامعه پزشکی و توانبخشی کشور خصوصا همکاران فیزیوتراپیست تسلیت میگویم. فیزیوتراپیست احمد موذن زاده رییس انجمن فیزیوتراپی ایران
  تاریخ : ۱۳۷۵/۰۱/۳۰
 • نهایی شدن چک لیست و تفاهم با بیمه نیروهای مسلح
  « اطلاعیه مهم » در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۵ جلسه با حضور ریاست محترم سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح (ساخد) جناب آقای دکتر امیر نوروزی، معاونین و کارشناسان محترم آن سازمان و ریاست محترم انجمن فیزیوتراپی ایران جناب آقای فیزیوتراپیست احمد موذن زاده و مسئول محترم کمیته فنی انجمن جناب آقای فیزیوتراپیست مجید میرزاحیدری پیرامون اجرایی شدن برخی مفاد تفاهم نامه فی مابین برگزار گردید که نتایج آن بشرح زیر می باشد: ۱- نهایی شدن چک لیست نظارتی مراکز فیزیوتراپی ۲- شعب استانی انجمن فیزیوتراپی ایران در بازدیدهای نظارتی و نحوه ارائه بهتر خدمات مراکز با بیمه ساخد همکاری خواهند نمود. ۳- با نظر مثبت مدیرعامل ساخد مراکز فیزیوتراپی که در سال ۱۳۹۷ بدلیل عدم امضای الحاقیه با بیمه ساخد لغو قرار داد شده بودند، مجدد عقد قرار داد صورت خواهد گرفت. ۴- بر لزوم استفاده از تعرفه واحد برای تمامی مراکز طرف قرار داد تاکید گردید. ۵- در جهت ارج نهادن به مقام شامخ شهدا و جانبازان و خانواده های محترمشان انجمن پیشنهاد تخفیف برای صندوق مورد نظر را مطرح نمود. « روابط عمومی انجمن فیزیوتراپی ایران »
  تاریخ : ۱۳۷۵/۰۱/۳۰
 • احکام هیات مدیره شاخه الكتروتراپي انجمن فيزيوتراپي ايران صادر شد
  « بسمه تعالی» همکارگرامی و ارجمند سرکارخانم فیزیوتراپیست شقایق فولادوندی؛ مسئول محترم شاخه الکتروتراپی انجمن فیزیوتراپی ایران با سلام واحترام، با عنایت به برگزاری مجازی جلسه اول هیات مدیره شاخه الکتروتراپی انجمن فیزیوتراپی ایران در تاریخ 14/10/99 بدینوسیله احکام هیات مدیره این شاخه به شرح ذیل صادر می گردد: 1- مسئول شاخه : خانم فیزیوتراپیست شقایق فولادوندی 2- دبیر شاخه : آقای فیزیوتراپیست محمدرضا قمی معتضه 3- عضو هیات مدیره : خانم فیزیوتراپیست زینب واشقانی 4- عضو هیات مدیره : آقای فیزیوتراپیست اردلان قهرمانی 5- عضو هیات مدیره : آقای فیزیوتراپیست شهرام حسینی فیزیوتراپیست احمد موذن زاده
  تاریخ : ۱۳۷۵/۰۱/۲۳
 • نقش فیزیوتراپیست ها در بهبود بیماران کرونایی و انتقاد از تعرفه‌ها
  ۲۱ فروردین ۱۴۰۰،‏ ۸:۴۲ رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران، در ارتباط با نقش فیزیوتراپیست ها در ارائه خدمات درمانی به بیماران کرونایی، نکاتی را توضیح داد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن علمی فیزیوتراپی ایران، احمد مؤذن زاده، با اشاره به نقش فیزیوتراپی در بهبود بیماران کووید، گفت: ما می‌توانیم در دو نقش متفاوت به این بیماران کمک کنیم یکی در مراحل حاد و تحت حاد این بیماری است که خصوصاً در محیط‌های بیمارستانی و بخش‌های مراقبت‌های ویژه با آموزش ورزش‌های تنفسی و انجام فیزیوتراپی قفسه سینه و مراقبت‌های لازم می‌توانیم در بهبود وضعیت تنفسی بیماران نقش مثبتی را ادا کنیم. وی ادامه داد: با توجه به عوارضی که این بیماری در بیماران از لحاظ ناتوانی فیزیکی، ضعف سیستم اسکلتی و عضلانی و مشکلات حرکتی ایجاد می‌کند و همچنین عوارض دراز مدتی که در شرایط مزمن برای تعدادی از این بیماران ایجاد می‌شود، فیزیوتراپیست ها می‌توانند که با آموزش ورزش‌های مناسب و تمرین درمانی به این بیماران کمک کرده تا سریع‌تر خودشان را به محیط کار، زندگی و تلاش حرفه‌ای و اجتماعی برگردانند. مؤذن زاده در خصوص تعرفه‌های جدید پزشکی و فیزیوتراپی در سال ۱۴۰۰، اظهار داشت: واقعیت این است که با توجه به میزان تورمی که در سال گذشته داشتیم و همچنین هزینه‌های سرباری که به واسطه بیماری کرونا به مراکز فیزیوتراپی تحمیل شده، حداقل رشدی که برای تعرفه‌های سال جاری مورد نظر ما در انجمن فیزیوتراپی ایران بود رشد ۵۰ تا ۵۵ درصدی تعرفه‌ها است که متأسفانه میزان رشد تعرفه‌ای که در شورای عالی بیمه سلامت لحاظ شده حدود ۲۸.۵ درصد است که فاصله بسیار زیادی با تورم واقعی دارد و از این نظر می‌توانم بگویم این میزان رشد تعرفه‌ها و عدم پوشش مناسب بسیاری از خدمات ارزشمند تخصصی فیزیوتراپی خصوصاً توسط بیمه‌های تکمیلی پاسخگوی هزینه‌های سرباری ما نخواهد بود. مؤذن زاده افزود: ما امیدواریم که با توجه به این شرایط، سازمان‌های بیمه گر تکمیلی مبادرت به کاهش ضرایب ریالی تعرفه‌های مصوب شورای عالی بیمه نکرده و در انجمن فیزیوتراپی ایران اعتقاد داریم که با توجه به الزام قانونی رعایت تعرفه‌های هیأت دولت، مصوبه‌ای که توسط شورای عالی بیمه سلامت ابلاغ می‌شود حداقل می‌بایست به صورت تمام و کمال در سطح کشور اجرا شود. این فیزیوتراپیست اضافه کرد: در این میان رویکرد مثبت و سلامت محور سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح در بازنگری چک لیست نظارتی و بسته ارائه خدمات درمانی فیزیوتراپی با همکاری انجمن فیزیوتراپی ایران، شایان توجه و تقدیر فراوانی می‌باشد که می‌تواند به عنوان الگوی مطلوبی از همکاری‌های علمی و فنی فی مابین سازمان‌های بیمه و انجمن‌های علمی مطرح گردد. وی در ارتباط با بحث واکسیناسیون جامعه پزشکی و فیزیوتراپی عنوان کرد: متأسفانه تا کنون از حدود ۸ هزار فیزیوتراپیست که در سطح کشور مشغول به فعالیت هستند میزان ضریب نفوذ واکسیناسیون برای همکاران ما چیزی کمتر از ۲۰ درصد بوده و فیزیوتراپیست ها چه آنهایی که در محیط‌های بیمارستانی و بخش‌های کرونایی فعالیت می‌کنند و چه آنهایی که در بخش‌های سرپایی و مراکز درمانی فیزیوتراپی در سطح کشور فعالیت دارند، چه در بخش خصوصی و چه در سازمان‌های دیگر مثل سازمان بهزیستی، مراکز نظامی و هلال احمر، شرکت نفت و مراکز نگهداری معلولین و سالمندان، این میزان واکسیناسیون اصلاً مطلوب نیست. مؤذن زاده افزود: با توجه به توافق اخیر سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت و سپردن نقش محوری برای مدیریت واکسیناسیون بخش خصوصی درمان به نظام پزشکی، امیدواریم که با تلاش سازمان نظام پزشکی و همکاری وزارت بهداشت، موفق شویم تا اردیبهشت ماه جاری تمامی اعضای جامعه فیزیوتراپی را مانند سایر اعضای جامعه پزشکی واکسینه کنیم و از این حیث هم این آمادگی در همکاران ما همگام با سایر اعضای جامعه پزشکی تقویت شود تا بتوانند علی رغم شرایط بسیار بحرانی کرونایی فعلی به خدمت رسانی خود به آحاد بیماران، دردمندان و معلولین عزیز ادامه دهند.
  تاریخ : ۱۳۷۵/۰۱/۲۳
تاريخچه فيزيوتراپي ايران
pic انجمن فيزيوتراپي با تاريخچه تأسيس اولين مركز آموزش فيزيوتراپي كشور يا به عبارت ديگر تاريخچه فيزيوتراپي ايران به علت همزماني فعاليت و به علت يكي بودن پيشگامان آن پيوندي ناگسستني دارند. گرچه تاريخچه فيزيوتراپي در جهان با جنگ هم يك پيوند آشكار دارد ولي امروز كه به گذشته نگاه مي كنيم ...
اطلاعات بیشتر
آیین نامه انجمن
pic در اجراي ماده هفت اساسنامه انجمن علمي فيزيوتراپي ايران كه در سطور بعد به اختصار انجمن ناميده مي شود و به منظور ايجاد هماهنگي،.
اطلاعات بیشتر

راه های ارتباط با ما
آدرس: تهران، صادقیه، خیابان سازمان آب، بعد از گلناز دهم، ساختمان عرشیا، پلاک 312، طبقه 3 ، واحد 9
icon مکاتبات فقط با صندوق پستی 191-14515 icon
تلفن : 44297617- 44297609- 44297608 
فکس : 44297588 
شماره واتس آپ پشتیبانی وبینارها و سمینارها: 09391717445
شماره واتس آپ پشتیبانی انجمن: 09102274756
ایمیل : info@iran-pta.ir , members@iran-pta.ir
 تمامی حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به “انجمن فیزیوتراپی ایران” می باشد. 
طراحی سایت از پارسیان مهر